Je (IT-)projecten wél succesvol outsourcen? Deel 1

Empowerment blijkt cruciaal

Outsourcing is voor veel bedrijven een belangrijk onderdeel van hun bedrijfsvoering. Veel uitbestede projecten lopen echter geregeld niet zoals gewenst. Met zeer teleurstellende resultaten als gevolg. Zeker in het geval van IT-projecten gaat het vaak mis. Hoe dat komt toch? Het blijkt dat dit soort problemen vaak begint bij een gebrek aan empowerment. De hoogste tijd dus voor een andere aanpak die je bedrijf met minder controle meer bruikbare software oplevert.

We horen veel over empowerment, maar wat wordt daarmee bedoeld in zakelijke context? Empowerment is het activeren van de persoonlijke motivatie binnen je team, zodat je het best mogelijke uit het team en zijn individuele leden haalt. Dit levert uiteindelijk resultaten op die vaak boven de verwachtingen uitstijgen. Zeker bij uitbesteding van softwaredevelopmentprojecten kun je hiermee veel winst boeken.

Definitie van empowerment

Een van de meest baanbrekende onderzoeken is van Thomas & Velthaus uit 1990. Ze definiëren empowerment als volgt:

Het vermogen van een medewerker om

positief tegen een bepaalde taak aan te kijken

Het onderzoek stelt dat de medewerker een taak het beste uit kan voeren als de manager zorgt voor de meest gunstige omstandigheden voor innovatie en productiviteit, terwijl de medewerker zelf invulling geeft aan hoe hij/zij een taak uitvoert.

Dit levert positieve energie, wat resulteert in een hoge productiviteit en veel innovatie. Daarnaast zorgt het voor minder noodzaak tot controle tijdens het uitvoeren van de taak.

Vier cognitieve dimensies

Thomas & Velthouse benoemen vier dimensies die allemaal te maken hebben met het gevoel van een medewerker.

  1. impact: is mijn taak belangrijk? (voor de bedrijfsvoering)
  2. competentie: kan ik deze taak uitvoeren?
  3. ontwikkeling: helpt deze taak mij bij mijn persoonlijke ontwikkeling.
  4. keuze: Is mijn expertise nodig? heb ik de vrije keus in het kiezen van een aanpak?

Als alle vier de dimensies goed aansluiten bereik je optimale empowerment.

Let op: op de ene dimensie heb je als projectmanager of uitbestedende partij meer invloed dan op de andere.

1. Impact

Het gevoel van ‘impact’ is lang niet altijd aanwezig bij medewerkers, zeker niet in het geval van softwareontwikkelaars. Ze voelen zich vaak ondergeschikt en zien niet in hoe belangrijk elke regel code is die ze schrijven. Zo krijgen individuele teamleden bij het opleveren van een matig product vaak onterecht het verwijt niet het gewenste resultaat te leveren, terwijl ze toch de kwaliteiten bezitten om wél iets goeds neer te zetten. Om daar iets aan te veranderen moet je als projectleider eerst naar jezelf kijken.

“Als je ontwikkelaars niet weet te overtuigen van je visie, de potentie van het product en het belang van de software, ligt de schuld van het falen van een project toch voor een groot deel bij jezelf.”

Begin met de vraag: hoe draag ik de boodschap over? Vaak zie je dat je eigenlijk weinig inzicht toont aan een team. Als je de ontwikkelaars niet weet te overtuigen van je visie, de potentie van het product en het belang van de software ligt de schuld van het falen van een project toch voor een groot deel bij jezelf.

Een goede kick-off van een project voor alle teamleden is daarom van onschatbare waarde. Vertel niet droog wat jouw oplossingen zijn en hoe dit moet gebeuren, want elke regel code kun je op meerdere manieren uitvoeren. Misschien komt er wel een veel betere oplossing vanuit het team. Dergelijke input is van enorme meerwaarde.

Daarnaast kan een softwareontwikkelaar beter prioriteiten stellen wanneer hij of zij kennis heeft van de bedrijfsdoelstellingen en weet wat de software voor een bedrijf betekent. Natuurlijk stelt de Product Owner binnen een Scrumteam de voornaamste prioriteiten, maar er valt voor een feature vaak nog veel meer te prioriteren als het gaat om waar teamleden hun werkuren precies aan besteden. Kennis bij het team van de bedrijfsdoelstellingen is dus van vitaal belang om ervoor te zorgen dat je geen tijd en geld weggooit. Dat geldt voor een team op locatie, en zeker voor een remote team.

Vertel daarom niet over een kant-en-klare oplossing, maar wat jouw visie is en de mogelijke potentie van jouw idee. Het liefst face to face. Wanneer je enthousiaste mensen tegenover je ziet, heb jij je taak goed volbracht.

2. Competentie

Over het gevoel van competentie heb je als projectmanager minder controle dan over het gevoel van impact. Het plaatsen van de juiste mensen op de juiste taak heb je echter wél in de hand. Zorg dat teamleden de bewegingsvrijheid krijgen die ze individueel nodig hebben. Een junior laat je bijvoorbeeld meewerken aan specifieke taken, een senior kun je wat meer loslaten en uitdagen.

3. Ontwikkeling

‘Ontwikkeling’ heeft betrekking op iemands persoonlijke groei. Dat houdt bij software development bijvoorbeeld in dat je een PHP-ontwikkelaar vooral taken geeft die in het verlengde liggen van waar hij/zij naartoe wil groeien. Met andere woorden: ‘what’s in it for them?’. Een positief gevoel daarover stimuleert een medewerker enorm.

4. Keuze

De laatste dimensie is ‘keuze’. Een ontwikkelaar moet het gevoel hebben dat zijn/haar expertise nodig is om de toegewezen taak goed te volbrengen. Hij/zij moet de vrije keuze ervaren om te bepalen hoe de stappen naar het eindresultaat worden uitgevoerd. Dit gevoel bereik je bijvoorbeeld door iemand om advies te vragen in plaats van tot in de detail op te leggen hoe een taak moet worden uitgevoerd.

Tot zover de definitie en dimensies van empowerment. In deel 2 van deze blog kijken we naar de kenmerken van empowerment, empowerment bij remote teams, het belang van de juiste softwareleverancier en een praktijkvoorbeeld.

Sebastiaan Herman

Hands-on CEO van Second Company

Heb je een vraag over dit onderwerp?

Technieken

Software development door Second Company

Second Company is specialist in het ontwikkelen, beheren en hosten van maatwerk software integratieoplossingen. Bovendien zijn wij gespecialiseerd in het toepassen van de nieuwste technieken en methodes binnen softwareontwikkeling.

Meer informatie