Een portaal bouwen van A tot Z

"wij maken dit proces inzichtelijk voor klanten en onze medewerkers."

Een portaal biedt jouw klanten of personeel de mogelijkheid om zelfstandig handelingen te verrichten zonder daarbij contact te hebben met jouw medewerkers. Je kunt met behulp van een portal, zoals een intranet, informatie centraliseren en processen optimaliseren. De voordelen? Lagere personeelskosten, minder fouten en 24/7 dienstverlening en beschikbaarheid.

Elk portaal is anders, zo ook de wensen van jou als ondernemer. Het ontwikkelen van software is geen standaard aanpak; het vereist maatwerk dat continu moet worden gemonitord. Het proces inzichtelijk maken is dan ook key. Dit doen we door middel van MVP (Minimal Viable Product) based werken.

MVP based portaal bouwen

Een portal bouwen is maatwerk, het is dan ook lastig om hier vooraf vaste prijsafspraken over te maken. Wensen en prioriteiten veranderen gedurende het proces altijd, ook al lijkt het van te voren vaak nog zo logisch. Veel softwareontwikkelaars zijn geneigd om afspraken aan het begin van een traject vast te zetten, waardoor jij als ondernemer denkt te weten waar je aan toe bent.

Bij een MVP based aanpak schatten wij van tevoren het aantal uren in voor het bouwen van een portal. Dit doen wij aan de hand van jouw behoeften, eisen en vergelijkbare referentiecases. Deze ureninschatting is het budget en is zichtbaar voor alle projectleden.

Gedurende het hele project worden álle keuzes van elk teamlid gemaakt in het licht van het budget.

Er is:

  1. Continu focus op prioriteiten door jou als klant, want het budget is immers gelimiteerd
  2. Grote commitment van ontwikkelaars om de inschattingen te halen, want de inschatting is duidelijk gelieerd aan het totaalbudget en de doelstellingen

Het budget blijft gewaarborgd en de kostbare inzichten tijdens het ontwikkelproces ook. Al met al een hogere kwaliteit tegen een betere prijs.

De ervaring van gebruikers als leidraad

Bij het ontwerpen van een portal staat de gebruikerservaring dan ook centraal, gebruikers moeten informatie snel kunnen vinden. Natuurlijk moet het ontwerp qua stijl en vormgeving aansluiten bij jouw onderneming, maar het is essentieel dat elementen op een logische plek staan. Dit kun je laten onderzoeken door één van onze specialisten.

Samen met jou ontwerpen we het portaal, eerst in wireframes, en dan in een klikbaar grafisch model. Zo ziet u direct hoe het ontwerp van de website eruit komt te zien. Dit staat niet vast, want – zoals gezegd – tijdens het ontwikkelingsproces volgen er áltijd nieuwe inzichten.

De ontwikkelfase: elke twee weken nieuwe software

De ontwikkeling van jouw webportaal gebeurt door ons internationale ontwikkelteam, volgens het scrummodel: vanaf de start van de bouw leveren we elke twee weken (sprint) een nieuwe release van de tot dusver ontwikkelde software. Jouw portaal kan dus al na twee weken getest worden en de eventuele nieuwe inzichten die dat oplevert kunnen direct meegenomen worden in de volgende sprints.

Tussentijds, meestal om de dag, heeft de product owner contact met de teamleider om afstemming te vinden over de integratie van het opgeleverde onderdeel van de portaal in het bedrijf. Bij ons is de voertaal Engels, want wij huren de beste ontwikkelaars in uit het buitenland. Maar wij begrijpen ook dat het voor jou als klant fijn kan zijn om met een Nederlandse software engineer te sparren. Daarom spreekt ongeveer 40% van onze collega software engineers Nederlands. Jouw product owner kan dus met onze product owner en team leads ook goed in het Nederlands overleggen.

Door onze transparante werkwijze kun je continu via het online dashboard zien hoeveel features er nog geïmplementeerd kunnen worden na elke sprint, dit wordt berekend door een zelflerend model. Wij streven ernaar om het gehele webportaal gereed te hebben bij de een-na-laatste sprint. Wij richten de laatste sprint namelijk bij voorkeur in met focus op de details: styling, het verhelpen van bugs en het optimaliseren van elementen. Het resultaat? Een kwalitatief eindproduct dat binnen jouw budget is afgerond en direct in productie kan.

Stand-by team

Het softwarelandschap verandert continu, daarom zal onderhoud nodig zijn om jouw portal up and running te houden. Daarnaast zal het succes van jouw portaal zorgen voor nieuwe eisen aan de software. Wij bieden nazorg in de vorm van maandelijkse service-uren, tijdens deze uren staan medewerkers stand-by. Deze uren spreken wij altijd van tevoren af, zodat er geen nieuwe contractuele afspraken gemaakt hoeven te worden. Is er geen service nodig, dan worden er ook geen kosten in rekening gebracht. Ons onderhoudsprogramma biedt een krachtig team van specialisten die je alleen betaalt als jij ze nodig hebt.

Een portaal is…

De definitie van een portaal is heel breed, bij Second Company wordt het kort geformuleerd als ‘alles achter de inlog’. Een portal bouwen geeft toegang tot verschillende diensten, van het simpelweg invoeren of aanpassen van persoonsgegevens en het onderhouden van klantcontact tot betalen en het afsluiten van contracten. Er kan steeds meer en daar moeten we op inspelen. Second Company gaat voor sneller, beter en betaalbaarder, en geeft jou toegang tot de beste developers ter wereld. Bent u klaar voor de best of both worlds?

Sebastiaan Herman

Hands-on CEO van Second Company

Heb je een vraag over dit onderwerp?

Technieken

Software development door Second Company

Second Company is specialist in het ontwikkelen, beheren en hosten van maatwerk software integratieoplossingen. Bovendien zijn wij gespecialiseerd in het toepassen van de nieuwste technieken en methodes binnen softwareontwikkeling.

Meer informatie