cases

Grootste Europese platform voor bodemonderzoek verbindt alle partijen digitaal

TerraIndex is dé totaaloplossing voor bodemonderzoek, voor het verwerken van alle informatie binnen de hele keten van bodem- en milieuonderzoek.

De transformatie van TerraIndex

Second Company ontwikkelde voor deze marktleider in Nederland een digitaal platform dat de basis vormt voor de gehele keten van bodem- en milieuonderzoek.

De aanpak van Second Company

TerraIndex biedt een oplossing voor het uitvoeren van bodemonderzoek. Deze oplossing wordt gebruikt door adviesbureaus, veldwerkbureaus en laboratoria over de hele wereld.

Terra Index ging over op een nieuw business- en verdienmodel om de resultaten van bodem- en milieuonderzoek te registreren, te communiceren naar het lab en hierover te rapporteren. Ze maakten eerder gebruik van een Citrix-omgeving met toegang tot hun softwaresysteem via speciale devices. Ze besloten over te stappen naar apps voor de mobiele telefoon en tablets en klopten hiervoor aan bij Second Company.

We brachten samen met TerraIndex de requirements in kaart; wat was nodig, wat moest er gemaakt worden? En hoe benutten we de informatie uit de legacy software? We maakten een ontwerp, daarop leverde TerraIndex feedback en wij gingen vervolgens aan de slag met het ontwikkelen van de apps. Daar ging in dit geval wel wat tijd overheen, omdat bepaalde onderdelen van de legacy software opnieuw geschreven moest worden. Dat was nog een flinke uitdaging. We werkten intensief samen met TerraIndex en hebben ze geholpen met het programmeren van hun systemen. 

Hoe werkt TerraIndex? Op hun website vind je meer informatie.

Resultaat

  • Tijdsbesparing in de keten van bodem- en milieuonderzoek door het ontwikkelen van een nieuw digitaal platform voor bodemonderzoek, beschikbaar via apps op de mobiele telefoon en tablets

Need help with your digital transformation?